Groep 3-4

Groep 3-4

Groep 3 en 4 zijn de vervolgjaren op de eerste twee jaren. De kinderen zijn dan tussen de 6 en 8 jaar. De kinderen hebben de eerste stappen in het leerproces al gezet en hebben mede door de leerspelletjes zich iets weten te ontwikkelen. Er volgen echter nog veel leuke en educatieve jaren voor de kinderen. Het leren kan aanzienlijk bevorderd worden door school te combineren met spelletjes voor groep 3 en 4, die op Appskinderspelletjes gevonden kunnen worden.

Rekenen

De eerste stappen voor het rekenen worden in groep 3-4 gemaakt. De kinderen beginnen in groep 3 met het leren tellen tot 20. Daarnaast beginnen de kinderen met optellen, aftellen, doortellen en splitsen. In groep 4 wordt er al tot 100 geteld en worden de tafels van 1 t/m 10 behandeld, eveneens wordt er een begin gemaakt aan wiskundige onderdelen. Als ondersteunende materiaal wordt er een rekenrek of een kralenketting gebruikt. De leerspelletjes groep 3 en de leerspelletjes groep 4 kunnen echter ook uitstekend als ondersteunend materiaal dienen.

Taalontwikkeling met de spelletjes voor groep 3 en 4.

De kinderen beginnen in groep 3 met de spelling van simpele woorden. De kinderen moet de geleerde woorden en letters combineren om zo nieuwe woorden te vormen. Eveneens maken de kinderen de eerste stappen in begrijpend lezen en spelling. De leerspelletjes van groep 3 kunnen bij deze onderdelen perfect als ondersteuning dienen. In groep 4 leren de kinderen vlot lezen en het herkennen van tonen en leestekens. De leerspelletjes groep 4 richten zich op het vlot lezen en het herkennen leestekens. Kortom: optimaliseer het leerproces door tijdens de basisschool de leerspelletjes als ondersteunend materiaal te gebruiken.


Laatst gewijzigd: 2018-05-14 09:41:32
Terug naar overzicht